Заповед РД-13-557 Дневно разписание на учебните часове на 02.02.2018г.

ЗАПОВЕД

РД-13557 / 31.01.2018 г.

 

                      На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.8, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, във връзка с нарастващата заболеваемост сред учениците и предстоящата междусрочна ваканция

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

  1. Определям продължителност на учебния час на 02.02.2018 г./ петък / – 20 ( двадесет минути).
  2. Учебните часове да се проведат по следния график:

Първа смяна

Пореден учебен час от … до … Междучасия от … до …
Първи час 07:30 07:50 Първо 07:50 08:00
Втори час 08:00 08:20 Второ 08:20 08:30
Трети час 08:30 08:50 Трето-голямо 08:50 09:05
Четвърти час 09:05 09:25 Четвърто 09:25 09:30
Пети час 09:30 09:50 Пето 09:50 09:55
Шести час 09:55 10:15 Шесто 10:15 10:20
Седми час 10:20 10:40

 

Втора смяна

Пореден учебен час от … до … Междучасия от … до …
Първи час 11:00 11:20 Първо 11:20 11:30
Втори час 11:30 11:50 Второ 11:50 12:00
Трети час 12:00 12:20 Трето-голямо 12:20 12:35
Четвърти час 12:35 12:55 Четвърто 12:55 13:00
Пети час 13:00 13:20 Пето 13:20 13:25
Шести час 13:25 13:45 Шесто 13:45 13:50
Седми час 13:50 14:10

 

2018.01.31 Заповед РД-13-557 Дневно разписание на учебните часове на 02.02.

Back to top button