Заповед РД-09-378 на МОМН

Заповед РД-09-378 на МОМН Утвърждаване на инструкция за включване на ПС в обучения и квалификации

Инструкция за включване на педагогическите специалисти в обучения и квалификации

Back to top button