Закони

Закон за Народната просвета
Закон за Здравословни и безопасни условия на труд
Закон за Здравното осигуряване
Закон за предучилищното и училищното образование от 30.09.2015г.

Back to top button