За павилиона за закуски в училищния двор

1. 2012.08.27 Входящ номер
2. 2012.08.27 До община Плевен-ПУП за павилион за закуски
3. 2013.02.04 До община Плевен-второ писмо-ПУП за павилион за закуски
4. 2013.03.22 Писмо-отговор от община Плевен
5. 2014.05.19 До община Плевен-трето писмо за промяна на ПУП за павилион
6. 2014.07.11 Движение на писмото до община Плевен за павилиона в двора
7. 2014.08.29 Движение на писмото до община Плевен за павилиона в двора

2014.07.11 Движение на писмото до община Плевен за павилиона в двора
2012.08.27 Входящ номер
2012.08.27 До община Плевен-ПУП за павилион за закуски
2013.02.04 До община Плевен-второ писмо-ПУП за павилион за закуски
2013.03.22 Писмо-отговор от община Плевен
2014.05.19 До община Плевен-трето писмо за промяна на ПУП за павилион
2014.08.29 Движение на писмото до община Плевен за павилиона в двора

Back to top button