За първи път в Плевен: Малчугани участваха в “Детство без агресия”

За първи път в Плевен в СОУ “Иван Вазов” бе проведена социалната програма “Детство без агресия” към Фондация “Изкуството да живееш”. Целта на програмата е да научи децата на възраст между 8 и 15 години как ефективно да се освобождават от стрес и негативни емоции като страх, гняв и агресия. Програмата стимулира развитието на самоуважение, увереност и толерантност към другите, като цели да предотврати изблици на насилие у децата. В нея участваха 25 деца от 3Д клас. В рамките на 3 дни по час и половина на ден учениците се включваха в интерактивни упражнения и забавни игри, изграждащи доверие между тях и помагащи им да разберат по-добре себе си и другите.

За намаляването на стреса и напрежението правиха дихателни и отпускащи упражнения, смях и други техники за справяне с гнева. Бяха проведени беседи с децата, разказване на поучителни истории с цел подхранване на човешките ценности и мотивиране на малчуганите да ги прилагат в живота.
Учениците се включиха с голям интерес в игрите, забавляваха се и в същото време след приключването им анализираха много точно качествата, които развиват чрез тях – бързина, концентрация, екипност, наблюдателност. След заниманията споделиха, че се чувстват добре, по-бодри, весели, спокойни, жизнерадостни, удовлетворени, като в друг свят. Накратко, всички аспекти на детската личност – физически, умствен, емоционален и духовен – се усъвършенстват.
Успоредно с 3Д клас в програмата се включиха и децата от Центъра за настаняване от семеен тип, които са техни партньори по проекта “Подай ръка“. Занятията по програмата “Детство без агресия” са необходими и полезни на децата, за да живеят в един по-добър свят, свят без насилие и страх.

Източник: Посредник

Back to top button