Втора мобилност по проекта „Повече дървета? Да, моля!”

Град Baiao, Португалия, ще бъде домакин на втората мобилност по международния проект „Повече дървета? Да, моля!”. От 8 до 12 април 2013 г. там ще гостуват представители на страните партньори – Румъния, Турция, Хърватия, Естония, Чехия, Испания, Полша, България и Португалия. СОУ „Иван Вазов”, града и България ще представят Милена Борисова – главен учител в начален етап, и Росица Георгиева – старши учител по английски език. В програмата на посещението в Португалия са включени работна сесия, на която ще бъдат отчетени дейностите по проекта до момента, уточняване на провеждането на заключителния международен мюзикъл по проекта, вечеря в Casa de Chavaes – благородническа къща от 18 век, в която всяка от страните партньори ще представи традиционни и типични храни и напитки.

Освен това ще бъдат посетени долината на горите, където португалското училище ще представи своите дейности по залесяване и защита на горите, исторически паметници и забележителности на града домакин.

 Учениците от начален етап от нашето училище, както и децата от Подготвителната група, се включиха активно и с огромно желание в подготовката за представянето в Португалия. Те изработиха красиви мартеници, празнични декорации с използване на дървесни мотиви – украса на дървени лъжици, чинии, кутии, солнички и др. Децата събраха кулинарни рецепти за празнични ястия с плодове от различни дървета и горски дарове (гъби) на български и английски език и изготвиха презентации. С много рисунки участваха в международен конкурс по изобразително изкуство „Дървета, красиви и нежни като феи”. Изработиха електронен миниречник с имената на дървета в различни езици. Подготвиха кът „Коменски” в училище, където се представят продукти, изработени от ученици и учители.

Тези и още много дейности извън предвидените в програмата по проекта са извършили нашите ученици. Надяваме се тяхната работа да бъде високо оценена от държавата координатор на този етап.

komenski 2komenski 3komenski 4

Back to top button