Връстници обучават връстници по здравно образование

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве  провежда семинари с ученици от страната по здравно образование за младежи, които ще обучават връстници. За учениците от Плевен и Русе семинарът се проведе от 7 до 9 февруари 2013 г. в хотел „Кайлъка” в Плевен. От нашето училище за обучители на връстници се подготвяха Анна Георгиева от 9з, Клаудия Декова от 9з, Павлин Бонев от 10з и Персиан Петров от 10з клас. Темата на семинара беше „Сексуално и репродуктивно здраве”.

Основните въпроси, които бяха разгледани, са: мъжка и женска репродуктивна система, превенция на рака на маточната шийка и на рака на гърдата, полово предавани инфекции и ХИВ/СПИН, контрацепция, превенция на ранните бракове, наркомании и зависимости, трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Бъдещите обучители на връстници бяха запознати и с комуникативни умения и интерактивни техники на предаване на информация, работа в екип и предаване на ефективни здравни послания.
Учениците споделят, че лекциите са били много подробни, разбираеми и полезни. Участвали са в проекти и състезания. Лекторите са били много отзивчиви, дружелюбни и забавни. Обучението, организирано от Българската асоциация по семейно планиране, много е допаднало на учениците и те се надяват да продължат да се занимават с такава дейност и занапред.

Back to top button