Великденско математическо състезание – 24.04.2010г.

Великденско математическо състезание – 24.04.2010г.

Условия на задачите, отговори и решения.

Първи клас
Втори клас
Трети клас
Четвърти клас
Пети клас
Шести клас
Седми клас
Осми клас
Девети клас
Десети клас
Единадесети клас
Дванадесети клас
Отговори 1 – 12 клас
Класиране – Четвърти клас
Класиране – Трети клас
Класиране – Втори клас
Класиране – Първи клас
Класиране – Девети клас
Класиране – Шести клас
Класиране – Седми клас
Класиране – Осми клас
Класиране – Пети клас
Класиране – Десети клас
Класиране – Единадесети клас
Класиране – Дванадесети клас
Общо класиране

Back to top button