Великденско математическо състезание, 20.04.2013г. – покана, задачи, отговори и класиране

 Великденско математическо състезание, 20.04.2013г. – покана, задачи, отговори и класиране

Покана
Първи клас
Втори клас
Трети клас
Четвърти клас
Пети клас
Шести клас
Седми клас
Седми клас-бланка за отговори
Осми клас
Десети клас
Единадесети клас
Дванадесети клас
Девети клас
Първи-дванадесети клас-отговори
Класиране 1 клас
Класиране 2 клас
Класиране 3 клас
Класиране 4 клас
Класиране 5 клас
Класиране 6 клас
Класиране 7 клас
Класиране 9 клас
Общо класиране

Back to top button