Великденско математическо състезание, 18.04.2015 г. от 10.00 часа, задачи и отговори, класиране

 

 

Великденско математическо състезание – покана
1 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
7 клас – решения на зад. 23 и 24
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
2 клас
7 клас – отговори
Класиране – първи клас
Класиране – втори клас
Класиране – трети клас
Класиране – четвърти клас
Класиране – пети клас
Класиране – шести клас
Класиране – осми клас
Класиране – девети клас
Класиране – единадесети клас
Общо класиране

Back to top button