Великденско математическо състезание, 12.04.2014г. – покана, задачи, отговори и решения, класиране

Първи клас
Втори клас
Трети клас
Четвърти клас
Пети клас
Шести клас
Седми клас
Седми клас – отговори
Седми клас – решения
Осми клас
Девети клас
Десети клас
Единадесети клас
Дванадесети клас
Класиране – първи клас
Класиране – втори клас
Класиране – трети клас
Класиране – четвърти клас
Класиране – пети клас
Класиране – шести клас
Класиране – седми клас
Класиране – осми клас
Класиране – девети клас
Класиране – десети клас
Класиране – единадесети клас
Общо класиране

Back to top button