Възпитаници на Вазов премериха сили с най-добрите IT деца в областта

Малките участници от 1 д клас на СОУ „Иван Вазов“ – Виктор, Деяна, Кристина и Димитър се представиха отлично в първи и втори кръг и сега получиха възможността да участват в областната надпревара. 

 

Имаха възможност да избират от пет теми „На разходка из: зоологическата градина; гората; увеселителния парк; Космоса“. На учениците бяха предоставени файлове, в които имаше няколко графични обекта по дадената тема. Тяхната задача бе да довършат рисунката, но така че всички нови елементи, нарисувани от децата, и дадените първоначално да участват в един цялостен идеен проект. Имаха право да използват всички инструменти и техники, които са овладели до момента с програма MS Paint.

Малките ни възпитаници не се затрудниха, защото от началото на първи клас се занимават под ръководството на г-жа Десислава Борисова и г-жа Цветослава Анкова в часовете по информационни технологии. В часовете по изобразително изкуство при госпожа Милена Борисова показват майсторство, много старание и усет към цветовете и рисуването. Малките ученици показаха завидни технически умения и творчество в своите рисунки. Справят се много успешно, защото родителите ги подкрепят и проявяват голям интерес към работата на децата.
Организатор на състезанието IT Знайко е Сдружение „Образование и технологии“, гр. Бургас. Сдружението е основано през 2008 г. в гр. Бургас и включва преподаватели и учители. Организацията има опит в работата по образователни проекти – обучения на учители и ученици, организиране на образователни инициативи, подпомагане на участието на учители в различни научни форуми. Състезанието IT Знайко се провежда с подкрепата на Майкрософт – България, в рамките на програмата „Партньори в познанието”.
Основна цел на състезанието IT Знайко е да предостави възможност на учениците от 1-4 клас да демонстрират знанията си за работа с информационни технологии, като ги приложат при решаване на поставени тематични задачи. Това се постига чрез налагане на проектно-ориентирания модел при работа с учениците, заедно с интегрирането на технологиите в процеса на изследователска работа на учениците по зададени тематични проекти. Прилага се интердисциплинарен подход при реализиране на тематичните проекти и се създават условия за свободен избор на темата и нейната реализация. Всичко това поставя ученика в активна позиция на изследовател и анализатор и формиране на умения за планиране на дейността, като се развиват умения за работа в екип, за толерантност и взаимопомощ. Водещо е и привличането като партньори на учители и родители, с което се провокира положително отношение към извънкласните форми на работа, към проектно-ориентираната работа и използването на информационни технологии за реализирането им.
Пожелаваме успех в следващия кръг на състезанието и много дръзновение на малките знайковци и чакаме следващите им успехи!

 

znaiko new3
Малки знайковци
znaiko new4
Малки знайковци
znaiko new5
Малки знайковци

 

Back to top button