Вазовци подпомагат проекта „Капачки в действие“

Вазовци усилено подкрепят инициативата на фондация „Идея в действие“- „ Капачки в действие“. Второкласниците от СОУ „ Иван Вазов“, придружени от своите класни ръководителки, предадоха огромното количество събрани капачки на 27.05.15г. С любезното съдействие на една от българските куриерски фирми- „Европът- 2000“ АД всички материали бяха извозени безплатно до централния пункт на кампанията в гр. София.

 

„Капачки в действие“ е благотворителна кампания, включвайки в мисията си и екологични цели . Зад нея стои идеята за опазване на околната среда и природата на нашата родина. Мисията на кампанията е да помогне за подобряване на условията за отглеждане и живот на деца, лишени от родителска грижа. Стартът й бе даден на 11 септември 2013г. Предадено количество до 25 март 2015г. е 10 387 кг. Инициативата няма краен срок. Целта е да се събират по този нетрадиционен начин възможно най-много средства за децата, лишени от семейни грижи, и да се подкрепят екологичните дейности ежегодно.
Събирайки тези на пръв поглед обикновени капачки, всеки, подкрепящ кампанията, подпомага за развитието на дете, лишено от родителски грижи. За осъществяването на кампанията фирма „Каскада“ от гр. Пловдив е потвърдила, че ще изкупува количествата, събрани от всички пунктове в България и за 1 тон пластмасови капачки ще предоставя 500 лева.
В гр. Плевен този вид инициатива не е достатъчно разпространена, а учениците от 2 д клас, заедно с тяхната учителка – г-жа Милена Борисова, се заеха с отговорната задача да популяризират кампанията чрез флаери, информиране на всеки клас в СОУ „Иван Вазов“ като разказваха за кампанията и за тяхната цел. Очаквания бяха всички ученици, заедно с техните приятели и родители да станат съпричастни към идеята и да подпомогнат събирането на капачки.
Целта на второкласниците се изпълни. Чрез подкрепата на техните съученици, техни роднини и приятели, те събраха голямо количество капачки. Въпреки добрите резултати от техния апел, те няма да се откажат от мисия си да помагат на деца, лишени от родителски грижи и ще продължат да популяризират инициативата. Мотивирани са да реализират и създаването на пункт в гр. Плевен, чрез който всеки гражданин може да подкрепи „ Капачки в действие“ и да се събират все по-големи количества капачки.
Пожелаваме на второкласниците да не губят своята мотивация и да продължават да апелират за съдействие и разпространение на тази нетрадиционна идеята.

 

Автор: Ивана Митова, 11л клас

Вазовци подпомагат проекта „Капачки в действие“

Back to top button