Успешен старт

„Хайде на училище!“  С този призив учениците от първи Б клас пристъпиха прага на класната си стая. Те вече разбират смисъла на тези думи  –  учене, забавление и много нови събития в живота им. Освен че вече учат буквите,  смятат,  играят и пеят,  те се включват в много нови инициативи.

С помощта на класния си ръководител г-жа Евелина Ницова те ще участват в инициативата  „ Подай ръка“, в която ученици от цялата страна могат да изберат различни направления – подай ръка на природата, подай ръка на детската градина, подай ръка на неуловимото.
Децата от първи б клас най-напред  подадоха ръка на природата, като засадиха в училищния двор красиви хризантеми и си обещаха да се грижат за тях и проследят колко ще пораснат заедно с тях за четирите години заедно.
След това учениците посрещнаха в класната си стая деца от подготвителната група на ОДЗ  „ Иглика“ , показаха им красивата и чиста класна стая, заедно участваха  в урок , посветен на гласните звукове и букви, презентиран на най-новата придобивка за класната стая – екран за мултимедия.
Накрая всички пяха заедно.  Малката Лора от детската градина се разплака от вълнение и не пожела  да си тръгне.  Обещаха си отново да се видят, за да посмятат и да потанцуват заедно.
Още много дейности ще осъществят учениците от първи б клас, очакват ги с интерес.

Back to top button