Успешен старт

Успешен старт за второкласниците – печелят приятели чрез обучение по предприемачество.

Понякога началото на едно приятелство е наистина вълшебно.Така е с учениците от 2д клас, които работят по предпочитаната програма за бизнес обучение в Европейския съюз. Те превръщат своите идеи в реалност, влагат творчество и новаторство в работата си, за да постигнат целите си. Второкласниците искат да споделят своите приключения, своите чувства, да разкрият предпочитанията си. Техните бъдещи приятели ще са деца от Защитено жилище в гр. Плевен и са на тяхната възраст. Във вторник те за първи път ще прекрачат прага на нашето училище и ще бъдат посрещнати от 2д клас с класен ръководител госпожа Милена Вълова. Второкласниците, под умелото ръководство на тяхната учителка се доказват като инициативни, находчиви, самоуверени личности. Имат мечти да общуват и да станат приятели с малки и големи и протягат ръка на деца в неравностойно положение. Правят картички, изчисляват себестойността на продукта си, представят своите произведения на щанд за картички. Рекламират това, което са изработили на свои близки, учители, родители, други ученици. Продават своите картички. Изчисляват спечеленото. Идеята „От деца за деца” се реализира. Решават да закупят за децата от Защитеното жилище енциклопедии, които да им помагат в обучението. 
Темата за втори клас е свързана със семейството и малките мениджъри изработват сладки за Коледните празници заедно със своите родители. С тях ще зарадват новите си приятели.
Програмите на Джуниър Ачийвмънт мотивира тяхната учителка в преобразяване на образователния процес в по-модерен, по-атрактивен. Децата проектират, трудът им има икономическа и хуманна насоченост, поемат реални и значими отговорности. Сега пред най- българския празник, те ще накарат да заблестят от задоволство очичките на 12 деца, които ще гостуват в училището ни на 21 декември. Децата от Защитеното жилище ще изнесат кратко тържество за нашите предприемчиви малчугани от 2д клас. Благотворителността на учениците от 2 д клас се извършва със спечелени средства от продажбата на картичките и с помощта на семейството в тази детска, но невероятна приказка, която започва от часовете по предприемачество.
Съдействие за съвместната инициатива на новите приятели оказва Отдел Образование и Социални дейности към Община Плевен, ръководството на училището, родителите на учениците.

Back to top button