Учители се завърнаха с прекрасни спомени от Хърватска

Още от първите часове на хърватска земя се усеща положително отношение, което   предизвиква гордост в учителите Цецка Василева, Наталия Николова, Светлана Стоянова, Силвия Василева, Надя Тодорова и Красимира Найденова от СОУ „Иван Вазов” в Плевен. Те са българските представители в четвъртата среща по международния проект „Повече дървета? Да, моля!” по програма „Коменски”. Тя се проведе от 21 до 25 октомври 2013 година в град Винковци, Хърватия.
Хърватското градче посрещна много мило и топло групата учители от осем държави, включени в проекта. Учителите имаха възможност да се запознаят както с красивата природа на малкото градче, така и с културното му наследство.

 

Всички участници в срещата бяха впечатлени най-силно от училището, в което учат ученици от 1 до 8 клас. То е ново – само от две години педагози и ученици са в тази сграда. Личен принос за модернизацията има директорката на училището Марина Маркич и тя говори с нескривана гордост за осъществените нейни идеи, свързани с обзавеждането в училището. Впечатление прави интериора на всяка класна стая. Създадени са различни кътове. Кабинетите по математика, физика, химия, биология, музика са модерно обзаведени.
Българската група е най-внушаваща по брой и лично е посрещната от директорката на училището и координаторката на проекта. В сградата на училището има още изненади от учениците. Чуват се хърватски песни. Наблюдава се кратък мюзикъл на екологична тема на работния език – английски. Малките артисти представят и модно ревю от рециклирани матерали.
Учителите влизат в кабинет по химия. Те показват на нашите партньори процеса за  рециклиране на хартия. Групите от учители, създадени от различни партньорски държави участват в дейностите, които са разнообразни и интересни за всяка група.
В просторния двор на училището има посадени дървета и вазовските учители поставиха флага на България.
Винковци не е голям град, но е чист, може би, защото ученици и учители се придвижват из града с велосипеди. Предвидено е  място за возилата в района на училището.
Българската група посети музей на гората ,,Bosnjaci“ във Винковци. В програмата на визитата в Хърватия бяха предвидени и екскурзии до други хърватски градове – Илок, Вуковар, Загреб. Дунавското градче Илок се намира в най-богатия лозарски район. В град Вуковар учителите научиха, че в града е имало тежки сражения между сърби и хървати, не толкова отдавна 1991 – 1997 година. Видяха и водната кула, която от тогава е повредена, паметници на загиналите хървати.
На всички чуждестранни групи са връчени сертификати /Certificate of Participation/ за активно участие в международния проект „Повече дървета? Да, моля”. Подготвените от българска страна оригинални сувенири са подарени на домакините и гостите от държавите -партньори в проекта ,,Повече дървета? Да, моля!“.
Очакваме нашите чуждестранни гости по проекта на програма „Коменски” в СОУ „Иван Вазов” на 18 ноември!

 

Croatia2Croatia3

Back to top button