Учител от СОУ”Иван Вазов” присъства на кръгла маса за образованието

На 4 декември 2014г. в зала „Изток” на Народното събрание бе проведена кръгла маса на тема „Реформата в образованието – основа за икономическото развитие на България“. В срещата участваха над 160 представители на всички професионални гилдии, свързани с образованието – учители, директори, унверситетски преподаватели, депутати от Комисията по образование и наука, както и представители на родителски организации. От СОУ „Иван Вазов“ също имаше представител, който се включи във форума.

Това е г-жа Евелина Ницова- класната ръководителка на 4б клас. Тя получи покана от кмета на столицата- г-жа Йорданка Фандъкова. Ето какво ни разказа г-жа Ницова след като се върна от София.

Във форума взеха участие Милена Дамянова (народен представител от ГЕРБ и председател на Комисията по образование и наука в Парламента), Ваня Кастрева (зам.-министър на образованието), Йорданка Фандъкова (председател на Сдружение „Граждани за европейско развитие на България“, зам.-председател на ПП ГЕРБ и кмет на София), Томислав Дончев (вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика). Специален гост бе професор Урсула Менле- председател на фондация „Ханс Зайдел“.

По време на кръглата маса се проведе интересна дискусия, която бе и доста ползотворна. Стана ясно, че образованието е основен приоритет и в неговия център се намират учениците, които трябва да са успешни, креативни и щастливи граждани. Бяха обсъдени и образователните стандарти, техните цели и резултати, стана въпрос и за ролята на българския език. Томислав Дончев също така обяви новината, че преди няколко дни България е пуснала за одобрение на Европейската комисия окончателния проект на ОП „Наука и образование“.

Проектозаконът за предучилищното и училищното образование, който Милена Дамянова представи, се превърна в център на проведената дискусия. Тя обясни, че законът ще бъде дескриптивен, т. е. голям като обем, но без Правилник за прилагане.

Г-жа Дамянова обяви, че задължителната детска градина на 4-годишни деца отпада, тъй като представлява голям финансов ангажимент на държавата и общините. Детските градини пък получават право да приемат деца на 2-годишна възраст. В първи клас децата ще тръгват на 6 или 7 години – по преценка на родителите. Основните училища (до 8 клас) ще бъдат преобразувани до 10 клас с цел добиване на професионална насоченост.

Нов момент е автономията на училищата при разработване на нови учебни програми по предприемачество, гражданско и здравно образование и други нови предмети. Обсъдено бе и неформалното и информално обучение и разширяването на самостоятелната форма за обучение при точно определени условия.

Нов подход ще се наблюдава и при оценяването. От първи до трети клас децата ще получават само качествени оценки. Ще бъде въведена и оценка за индивидуални постижения. Целта е учене за умение, а не за оценка. Също така се обмисля и забраната на повтарянето до 4 клас.
Формите на обучение ще бъдат оптимизирани. Бе подхванат и въпроса за дуалното обучение в паралелки и за отделен ученик/група с практическа насоченост.
На учителите ще се даде по-голяма свобода в избора на броя и вида учебниците. Обмисля се и въвеждането на елктронни книжки в детската градина, но и книжното тяло ще бъде запазено, за да бъде осигурена по-голяма достъпност за всички социални групи.

Законът цели подкрепа на учениците за личностно развитие чрез центрове за подкрепа и целодневна организация. Квалификацията на учителите и директорите пък е задължителна. Предвижда се и създаването на орган за граждански контрол- Обществен съвет.

Разбира се, беше обсъден и въпроса за финансирането. Предвидена е допълнителна надбавка, която не зависи от броя на децата също така и за качество, която зависи и от външната оценка, не само от НВО. С други думи добрите оценки ще носят финансова добавка.

Във форума се включиха и директорите на три софийски училища, за да разкажат за опита, придобит на обучението „Академия за млади лидери“. Те обясниха как стоят нещата с оценяването в Ню Йорк и какви са целите там- ученикът е в центъра, а учителят е партньор, организира и подпомага, учителските екипи имат свобода на преподаването. Мобилните телефони на учениците се заключват, а те не ги търсят, защото часовете са по-интересни, екипни, цветни и раздвижени.

Беше обсъдено кои от чуждите методи са приложими и в България. Реши се, че директорът трябва е обучител, модификатор и инициализатор на промените за иновация на образователните практики. Важно е да се подобри организацията и взаимодействието в учебната общност и също така не е от значение пътят към резултатите, а самите резултати.

Във форума се включиха и представители на „Junior Achievement“ и „UNICEF“, а също и г-жа Янка Такева. Тя говори за нуждата от по-ясна структура на училищата и профилирането им, а също и че 4-годишните трябва да бъдат включени в образователната рамка. Г-жа Такева даде и някои препоръки относно финансирането като също спомена нуждата от иновативни подходи, но и добри условия за работа и привлекателна среда. Със сегашното финансиране обаче не могат да се постигнат всички цели. Тя обясни, че мотивацията на учителя трябва да се съдържа и в работната заплата. 

След срещата г-жа Ницова сподели, че идеята за подобо допитване е наистина ползотворна.

Силвия Тачева, 11и клас

 

 

 

Back to top button