Училищният двор през погледа на четвъртокласници

В навечерието на учебната 2010/2011 година Сдружение “Начално образование” обяви началото на учебен проект, в който участваха много деца от страната във възрастовата група 1-4 клас.

Учениците от 4Б клас и тяхната класна ръководителка Евелина Ницова се включиха в проекта „Училищният двор в една учебна година”. Целта бе да проследят какви промени настъпват в природата от месец септември до месец май.
Още в началото на есента четвъртокласниците избраха заинтригуващи изгледи от училищния двор. Предпочетоха да се снимат пред градинката, която е грижливо поддържана през различните годишни времена. С нея се гордеят ученици, учители, административен и помощен персонал. В някои от часовете по човека и природата класът в продължение на 30 седмици заснемаше обекти от училищния двор. С направените снимки четвъртокласниците създадоха клипче “Училищният ни двор – една учебна година в една минута” с програмата Movie Maker. Идеята е интересна, защото децата се учат да виждат природата и всичко, което ни заобикаля. Да могат да наблюдават, това също учи! Учителката на класа прегръща предложението и споделя, че за нея това е една масова забавна игра с образователен характер. По този начин се провокира интересът на учениците, а за учителите, които са неспециалисти по ИКТ, е предизвикателство. Може би в проекта трябваше да се включи и друга задача – грижа за дръвче, храст, малката цветна градинка и промените им през годишните сезони. И все пак ентусиазмът на учениците беше неизмерим.
Чудесно замислен проект! Дава възможност за проява на отношение и фантазия. Децата и учителката снимаха на воля. За направата на клипа се използваха най-сполучливите снимки. Пръв помощник в обучението за работа с програмата Movie Maker бe Клавдия Иванова, учител по информатика. С уменията и напътствията й клипът е готов. Видеофилмът беше изпратен до 24 май, а резултатите обявиха на 1 юни 2011 година. Даже и без материалната награда – USB мишки за целия клас, тази извънкласна заангажираност на учениците им донесе много положителни емоции и мотивировка за естетизиране на училищния двор, а той е прекрасен. На двора децата се забавляваха, играха, твориха по нестандартен начин и то през годишните времена, когато посещаваха училище.
Невероятна идея! Децата и тяхната класна ръководителка не бяха пропуснали и този път толкова масова забавна игра, която е свързана с визуализацията на прекрасни кътчета от училищния двор. А какво би се случило, ако проектът беше с идеята „Класната стая за една учебна година” – това също предизвиква размисъл, защото ще се вижда истинското творчество на екипа от порасналите ученици.
За своя видеофилм учениците получиха грамота за отлично представяне. Пожелаваме здраве на четвъртокласниците и да продължават да се учат да живеят здравословно в училищния двор на СОУ „Иван Вазов” през различните сезони!

Back to top button