Учениците от 10 л клас отново проявяват интерес към правото

За пореден път учениците от хуманитарната паралелка – 10 л клас проявиха интерес към правото. Те откликнаха на поканата и спазиха обещанието си от последната им среща с г-жа Полина Богданова, че ще се видят отново с нея. Нека припомним, че съдия Полина Богданова – Кучева е понастоящем Административен ръководител-председател на Административен съд-Плевен и въпреки ангажираността си, тя винаги намира време за срещи със заинтересованите от правото ученици.
Този път срещата се проведе не в класната стая на учениците, а в съвсем различна обстановка. На 12.05.2014г.( понеделник) десетокласниците се събеседваха със съдия Полина Богданова- Кучева в един от 28-те административни съдилища в България- Административен съд- Плевен. Съдийката и г-н Диян Добрев – съдебен администратор посрещнаха гостоприемно учениците и ги поканиха в една от двете съдебни зали на съда. Учениците бяха запознати с дейностите на Административен съд- Плевен, с това с какви дела се занимава той и им бе представено публично разпределение на съдебните дела на принципа на случайния подбор.

Може би първо трябва да се запознаем набързо с историята на Административния ни съд и с това каква е неговата цел. Важно е да отбележим, че Административният съд в нашия град започва правораздавателната си дейност на 1 март 2007 г. С основаването му се цели да се улесни достъпа на гражданите до правосъдието, да се ускори административното съдопроизводство и да се постигне една по-добра защита на правата и законните интереси на гражданите. По време на разговора г-жа Богданова отбеляза, че Административен съд- Плевен се занимава и с делата на Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район- гр. Плевен. Важен е и съставът на съдиите, който се състои от председател- Полина Богданова, зам.- председател- Юлия Данева и петима съдии- Цветелина Кънева, Калина Пецова, Елка Братоева, Катя Арабаджиева и Снежина Иванова. След като г-жа Богданова ни запозна с дейността на съда, учениците имаха възможност да задават своите въпроси към нея. Преди разглеждането на специалната изложба, някои от десетокласниците облякоха съдийски тоги и получиха разрешение да се снимат за спомен на съдийските места.
Срещата завърши с разглеждането на специално подредена за случая изложба на архивни документи, която съдържа архивни материали, свързани с правната дейност в Плевенския административен съд през годините. Изложбата бе съставена от легализиран превод на документ от турски език, издаден през 1879 г., книги с крепостни актове за придобити недвижими имоти в Плевенска околия въз основа на удостоверения от общински управления, които бяха подпечатани с восъчен печат, и много други интересни документи.
Десетокласниците останаха доволни и споделиха, че срещата наистина е била ползотворна.

Ивана Митова, 10л клас

Back to top button