Ученици за пореден път получиха престижни сертификати

Учениците от СОУ,,Иван Вазов” за поредна година получиха международни сертификати с високи оценки за съответното ниво на престижния Pearson Tests of English. Това са за Level A2 – Тереза Аргова – 7 б клас, Красимир Великов – 7 а клас, Екатерина Ядкова – 7 в клас, Сонер Аледжиков – 7 г клас, Иван Георгиев – 7 г клас, Габриела Георгиева – 7 д клас, Симеон Рангелов – 7 а клас, Момчил Кръстев – 7 а клас и Радостин Иванов – 7 а клас, а за Level B2 – Свилена Кунчева – 10 з клас. Те са се явили на изпит през месец юни, а през септември са получили сертификатите. Полученият документ за владеене на английски език за съответното ниво е валиден за цял живот и е доказателство за престижна езикова квалификация. Пожелаваме им още много успехи!

Back to top button