Ученици от СОУ“Иван Вазов“ представят България в Полша

През периода 22 – 26 октомври 2012, град Люблин – Полша, ще бъде домакин на своите партньори по програма „Коменски“ на тема „Повече дървета? Да, моля!“. Проектът включва 24 мобилности – посещения и споделяне на дейности, свързани с екологичната тема. Той започна от септември 2012 година и ще продължи до септември 2014 година, с партньори от България, Румъния, Турция, Хърватия, Естония, Португалия, Чехия, Испания, Полша. СОУ „Иван Вазов“ – Плевен е българският партньор. В него са включени ученици от началния етап на обучение и техните учители.

Ученици и учители се подготвяха много старателно и усърдно за първата визита в Полша. Беше направена уеб страница на проекта, ComeniusBG.com, към сайта на училището. Малките ученици бяха най-ентусиазирани и се запознаха със страните и техните символи в часа на класа. Изготвиха се информационни табла и постери за държавите и градовете партньори от проекта. Включиха се основно учениците от трети и четвърти клас и част от второкласниците, под ръководството на своите класни ръководители. Изработиха се презентация и брошури в английски и български вариант, с които трябваше да представим България, Плевен и нашето училище. Обяви се конкурс за лого на проекта. В него се включиха 143 ученици. Най-добрите рисунки бяха изпратени в Полша за конкурса.
Всички продукти през месец септември и октомври, които са направени от ученици и учители, ще бъдат обявени на интернет страницата на проекта. Има още дейности, които ще се направят до края на месец октомври. Те са на тема „Дърветата около нас“ и са свързани с плана на проекта „Повече дървета? Да, моля!“.
Учителите, които ще представят СОУ“Иван Вазов“, нашия град и България в полското Основно училище №21 в гр. Люблин, са преподавателите по английски език Цецка Василева, ръководител на проекта, и Росица Георгиева. Те ще покажат на партньорските държави прелестите на България и на Плевен, както и лицето на най-голямото училище в областта.

Източник: DarikNews

Back to top button