Ученици обучават връстници на тема Сексуално и репродуктивно здраве

Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве провежда семинари с ученици от страната по здравно образование за младежи, които ще обучават връстници. Семинар за ученици от Плевен и Русе се проведе от 7 до 9 февруари 2013 г. в хотел „Кайлъка“ в Плевен.

От СОУ „Иван Вазов“ за обучители на връстници се подготвяха Анна Георгиева и Клаудия Декова от 9″з“ и Павлин Бонев и Персиан Петров от 10″з“ клас. Темата на семинара беше „Сексуално и репродуктивно здраве“.

Основните въпроси, които бяха разгледани на семинара бяха: мъжка и женска репродуктивна система, превенция на рака на маточната шийка и на рака на гърдата, полово предавани инфекции и ХИВ/СПИН, контрацепция, превенция на ранните бракове, наркомании и зависимости, трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Бъдещите обучители на връстници бяха запознати и с комуникативни умения и интерактивни техники на предаване на информация, работа в екип и предаване на ефективни здравни послания.

Обучението, организирано от Българската асоциация по семейно планиране, много е допаднало на учениците, според които лекциите са били много подробни, разбираеми и полезни.и те се надяват да продължат да се занимават с такава дейност и занапред.

 

Източник: DarikNews

 

Back to top button