Ученици посетиха Центъра по трансфузионна хематология

На 17 май учениците от 11в клас гостуваха в Центъра за трансфузионна хематология. Посещението бе свързано с изучаван материал в часовете по биология и здравно образование. Д-р Досева – ръководител на центъра, посрещна учениците и им показа залите за кръводаряване, сепариране и съхранение на кръвни продукти и даряване на реконвалесцентна плазма. Това бе съпроводено с интересна беседа за ползата от кръводаряване, получаването на различни кръвни продукти и условията и времето за тяхното съхраняване, правилното определяне на кръвните групи и значението им при кръвопреливане. Няколко ученички пожелаха да им се определи кръвната група, което бе направено от д-р Досева. А след запознаване с изискванията за кръводаряване, Илия Данов и Магдалена Иванова дариха кръв за пръв път. Това бе блестящ завършек на посещението.

Back to top button