Толерантност към различните

На 15 октомври учениците от 9а, 9л и 9м клас имахме възможност да разговаряме с психолога Валентин Георгиев. Тази среща бе по повод работата на училището ни по проекта „Толерантността към другите – различните”, а толерантното отношение към хората, които употребяват наркотици, е част от това. Психологът ни разказа за наркотичните вещества и влиянието им върху човешкия организъм. Ние обсъдихме различни въпроси, свързани с употребата на марихуана, което води до взимане на по-силни вещества. Видяхме и два филма, в които зависими от наркотицицете разказват своите истории за това, как от едно изкушение се заражда техният кошмар.

След проведената среща дълго бяхме под влияние на чутото и в размисъл върху видяното. Според много от съучениците ни такива срещи помагат на нас, подрастващите, да изберем правилния път. По тази тема ние ще продължим разговорите си с учителите си по психология.

Гергана Антонова 9л
Симона Клашнева 9л

Back to top button