Тема с продължение: Образованието у нас и по света

НА УЧИЛИЩЕ В ЧУЖБИНА

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ЧЕ СТЕ УЧЕНИК В ДАЛЕЧНА АВСТРАЛИЯ ИЛИ ПЪК САЩ

Вече е средата на учебната година и много ученици се питат кога ще свърши това “мъчение”. Всеки ден е един и същ – събуждаме се рано, отиваме на училище, с нетърпение очакваме да приключат седемте учебни часа и се прибираме изморени, но някога питали ли сте се как е в другите държави? Може би на учениците там им е по-лесно? Може би стават по-късно и имат по-малко часове или точно обратното? Аз реших да отговоря на всички тези въпроси чрез едно кратко интервю с мои приятели от САЩ и Австралия.

 

КЕЙН ЯСА, 16-ГОДИШЕН, АВСТРАЛИЯ

– Кейн, разкажи ми каква е системата за оценяване на знанията ви в училище в държавата ти?

– Във всеки клас е различно. В началното училище (1-6 клас) ни оценяват с числа, 5 е най-високата оценка, а 1 е най-ниската. В прогимназията и гимназията (7-10 клас) ни оценяват с букви, подобно на американската система.”E” е най-ниската, докато ”A” е най-високата оценка. Във висшето училище (11-12-и) – класовете, в които ще бъда тази година, оценките са същите като в гимназията.

– Какви са основните предмети, които изучавате, и какви предмети можете свободно да избирате?

– В началното училище  имаме само един учител, който ни преподава широк спектър от предмети като английски език и математика. Не можем да избираме предметите, които изучаваме.

В гимназиалните 7 и 8 клас всеки предмет си има отделен учител. Дисциплините, които изучаваме, са англиийски език, наука, математика, история, физическо възпитание и спорт, география (в единия от сроковете имаме география, а в другия – история), визуални изкуства и технология (предмет, който включва готвене, дървообработка, шиене и т.н.).

В 9 и 10 клас  можем да избираме 2 предмета, които заемат мястото на визуалните изкуства и технология. Те са графичен дизайн, визуални изкуства, езици (обиновено френски и японски, ако се съберат достатъчно хора) и металообработване. Това са някои примери, но предметите се различават в различните училища.

Във висшето училище, 11 и 12 клас,  имаш пълен избор над това, което ще учиш. В моя случай аз трябваше да избера 6 предмета за 11 клас и мога да ги намаля на 5 в 12 клас. Там,  където аз се записах, има широк избор от предмети. Избрах напреднал английски език, обикновена математика, испански език, география, модерна история и общество и култура. Трябва да избереш предмети, които са ти интересни, по които си добър или и двете.

– Каква е средната продължителност на един училищен ден и какво правите в  свободното си време?

– Типичният училищен ден е различен в зависимост от това в кое училище и в кой клас си. Началното училище обикновено започва в 9 часа и свършва в 15 часа, тоест 6-часов училищен ден.

В прогимназията е различно, но където аз ходех, започваше в 8,20 и свършваше в 14,35 часа. Имахме 5 училищни часа с продължителност 1 астрономически час и две 30-минутни междучасия, тоест пълен 6-часов ден.

В моето висше училище  часовете започват в 8 часа  и свършват в 14 часа, тоест  отново 6 часа.

В прогимназията и висшето училище имаме 1 ден през седмицата за спорт, тези дни са с по-малка продължителност. В прогимназията  започвахме в 8,20 и свършвахме в 14 часа. Имахме само 3 учебни часа и спортът започваше в 12,30 и свършваше в 14 часа.

Знам, че във висшето училище, в  деня за спорт, ще започваме в 8 часа и ще свършваме в 12 часа.

Колкото до свободното  време, аз съм типичният геймър, но не съм пристрастен, защото мога да спра с лекота и да се контролирам. Играя различни жанрове игри, но едни от любимите ми са симулаторите.

Аз също така прекарвам доста време в онлайн игри, особено с човека, който ме интервюира. Обикновено играем, когато сме във ваканция или през почивните дни заради невероятната 8-часова разлика, но общо взето, се забавляваме. Освен това аз работя, както много млади австралиийци, но за разлика от тях, в супермаркет, а не в заведения  за бързо хранене.

 

КОЛТЪН  ШУЛТЦ, 15-ГОДИШЕН, САЩ

– Колтън,  кажи ми каква е системата за оценяване в държавата ви?

– Системата за оценяване в САЩ включва първите 5 букви от азбуката без E, по някаква причина. Оценките са: A, A-, B+, B-, C+, C, C-, D+, D, D-, F. В някои училища оценките до 3 клас не се зачитат, аз лично получавах звезди, защото до 3 клас се учат само общи неща.

– Какви са главните предмети, които изучавате и какви предмети можете свободно да избирате?

– Главните предмети за нас са английски език, наука, социални науки (американска история), математика и физическо възпитание и спорт. Това са единствените предмети, изучавани от 1 до 5-и клас. След 6 клас можем да избираме няколко предмета: изкуство, още ФВС, часове по технология, дървообработка, металообработка, инженерство и т.н.

– Каква е средната продължителност на един училищен ден и какво правите в  свободното си време?

– Типичните училищни дни се различават  в отделните  щати. Повечето дни са с продължителност 7 часа. Училищата решават кога часовете започват и свършват.

В моето училище  часовете започват в 7,30 и свършват в 14,30. Извън училище аз участвам в клуб по роботика, в който конструираме роботи, които трябва да отговарят на различни критерии. Освен това аз често просто релаксирам, играя игри и говоря с приятели.

 

Дали наистина е по-добре да си ученик в чужбина?

Или в родната България е по-забавно и лесно?

Оставям ви сами да решите!

 

Боян Кънчев, 7б

Back to top button