Световна седмица по предприемачество

От 12 до 18 ноември предстои Световна седмица по предприемачество. Организацията  „Джуниър Ачийвмънт” – България е основен инициатор за провеждането й, като са предвидени над сто мероприятия в цялата страна.
Учителите и учениците от град Плевен и региона също ще се включат с голямо желание.
По този повод на 02.11.2012 година преподавателите по програмите за предприемачество се събраха в СОУ „Пейо Яворов“ на работна среща, в която участие взеха г-жа Елисавета Сергеева, старши експерт по начално образование към РИО на МОМН в град Плевен, Евелина Ницова и Милена Борисова като обучители, Мая Декова, Сашка Данговска, Пепа Николова и Надя Тодорова като преподаватели от нашето училище. Всички координираха предстоящите инициативи, обсъдиха откритите уроци, които ще популяризират дейностите по предприемачество в начален етап на образованието като иновативни и ефективни.

В СОУ „Иван Вазов“ ще бъдат изнесени два открити урока пред учители от други учебни заведения по програмите „Нашето семейство“ и „Нашата общност“ от Евелина Ницова и Милена Борисова.
В същото време г-жа Ницова получи специална покана за участие в кръгла маса в град София във връзка с обсъждането на новия учебен предмет „Технологии и предприемачество“ за начален и прогимназиален етап. В кръглата маса ще участват експерти, учители, неправителствени организации и министърът на образованието г-н Сергей Игнатов. Те ще обсъдят въвеждането на този учебен предмет като изключително необходим за съвременното образование.
Инициативата се провежда по Проект BG051PO001 – 3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование . За по-качествено образование“.
Радостното е, че учителите от нашето училище са първите, които въведоха програмите в начален курс преди 3 години и работата им е оценена на високо ниво.

predpriemachestvo
Back to top button