Стартира обучението на малките мениджъри от 3д клас

През тази учебна година малките мениджъри от 3д клас работят по новата програма на НПО „Джуниър Ачийвмънт”. След успешното приключване на работата през миналата година сега все по-уверено и с нескрит интерес пристъпват учениците към учебното съдържание по глобална тема „Нашият град”, която  предоставя практическа информация за различните видове бизнес и многообразието от работни места в един обикновен град, изследване на възможности за кариера и взаимовръзката на различните отрасли в града.

Учениците ще научат как да прилагат уменията си на работното място и как с работата си допринасят за развитието на своя град.
Програмата е комбинация от традиционната теория с практически упражнения, подпомагани от компютърен софтуер и присъствието на доброволен бизнес консултант.  Трудно беше да открием архитект, който да стане доброволец и да работи с толкова малки ученици, за да представи дейността си. Помогнаха и родителите, които одобряват и подкрепят работата по проектите на „Джуниър Ачийвмънт”. Те харесват съдържанието на програмата, а и миналата учебна година видяха ефекта върху децата. Учениците с нетърпение очакваха срещата с архитекта. Те се подготвиха за нея, като в тълковни речници и интернет проучиха значението на думата  „архитект“. Предварително гледаха презентация на древногръцкия мит за Икар и Дедал.
Архитект Емил Дечев, председател на Съюза на архитектите в Плевен, прие предизвикателството да застане пред любопитните детски погледи и да ги запознае с трудната си и многопластова професия. Той разказа на децата за архитектурната дейност, която изисква отчитането на широк кръг функционални, технически, обществени и естетически фактори и ограничения, които се отразяват в завършения продукт. Тя е свързана с креативното използване и съчетаване на материали, технологии и обеми, както и с организацията на строителния процес, включително срокове за изпълнение и себестойност.
Учениците работиха на групи. Архитектът им говори за своето детство, когато видял стара и грозна промишлена сграда и решил, че като порасне, ще строи красиви сгради. Обясни, че архитектът има много задачи, а не само построяването, и работи съвместно с голям екип. Заедно с учениците  дефинираха понятието град като място, където хората живеят, работят, учат и играят. Запознаха се с ролята на архитекта на общината, който след внимателно проучване и преценка решава какви сгради трябва да има в един град. Видяха съвременния градоустройствен план на Плевен с основните зони в него – жилищна, бизнес, промишлена, селскостопанска, многофункционална. Преди да пристъпят към изграждането на своя град, децата разделиха класната си стая на зони и ги оцветиха в различни цветове. Истинско предизвикателство беше конструирането на своя собствена сграда от всеки ученик и поставянето й на подходящо място на голяма карта с градски зони, като архитектът ги консултираше и даваше указания. С толкова нови и интересни неща се запознаха, че въпросите към него не спираха, което говори за голям интерес към материята. Учениците сами измериха класната стая, но бяха изненадани от съвременен уред – лазерна ролетка, с която се снемат размери бързо и точно. Заедно начертаха архитектурен проект на класната стая в мащаб и с подходящи знаци за външна и вътрешна стена, врата, прозорец и др. Гледаха 3D проекти на бъдещи и вече осъществени архитектурни решения.
Учениците разбраха, че архитектурата е не само наука за построяването на сгради, тя е и начин на мислене, и изкуство.

3d2

Back to top button