Срещи с родителите на учениците от паралелките в първи клас 08.09.2020г. /вторник/ от 18:00 часа

08.09.2020 г. /вторник/ от 18:00 часа

I A клас – Красимира Найденова – стая 206
I Б клас – Станка Ненчева – стая 207
I В клас – Лидия Веселинова – стая 209
I Г клас – Снежанка Лишкова – стая 208
I Д клас – Ива Георгиева – стая 210
I Е клас – Наталия Тодорова – стая 201

2020.09.02 Срещи с родителите на учениците от I клас

Back to top button