Срещи с родителите на учениците от паралелките в осми клас 10.09.2020г. /четвъртък/ от 18:00 часа

10.09.2020 г. /четвъртък/ от 18:00 часа

VIII А клас – Валентина Василева – стая 406
VIII Б клас – Радинка Иванова – стая 416
VIII В клас – Валерия Цветанова – стая 223
VIII Г клас – Диана Иванчева – стая 222
VIII Д клас – Наталия Николова – стая 404

2020.09.02 Срещи с родителите на учениците от VIII клас

Back to top button