Срещи с родителите на учениците от I клас

Срещи с родителите на учениците от паралелките в първи клас

 11.09.2018 г. /вторник/ от 18:00 часа

 

      I A клас – Валя Личева – стая 301

      I Б клас – Цветомира Стойчева – стая 305 

      I В клас – Татяна Събкова – стая 306 

      I Г клас – Красимира Найденова – стая 307 

      I Д клас – Людмила Ванкова – стая 213 

      I Е клас – Теодора Дихонова – стая 217

 

2018.08.21 Срещи с родителите на учениците от I клас

Back to top button