Среща със заместник-министър Стаматов

Днес, 15.03.2016г., от 9.55 часа в зала „Европа” на СОУ ”Иван Вазов” се проведе среща на колектива при училището със заместник-министъра на образованието Диян Стаматов. Освен него на срещата присъства и г-жа Албена Тотева, началник РИО – Плевен.
Г-н Стаматов направи разяснения , свързани с промяната на Държавните образователни изисквания. Те ще станат факт на 02.08.2016г., с което ще се подготви влизането в сила на приетия вече Закон за образованието. Отбелязано бе, че следващата година ще бъде трудна, въпреки усилията на Министерството да се помогне максимално на учителите при въвеждането на новостите. Преподавателите зададоха въпроси за степените в средното образование и за съществуването на 12 клас. Заместник-министърът отговори, че този клас е нужен и е по-добре децата да са в училище. Той обърна внимание и на наличието на млади учители в колективите. Тъй като е участвал в Тристранни съвети, сподели намерението на всички да се увеличават минималните заплати в сферата на образованието, за да се привличат млади хора в тази нелека професия. Представител на колектива предложи в зависимост от атестацията на работата на учителите да бъде и финансирането на училището. Добрата реализация на учениците трябва да е водеща при разпределянето и на средствата.
Г-жа Тотева благодари за високите резултати, постигани от възпитанците на училището, и пожела успешен прием за следващата учебна година.

Back to top button