Сръчковците от подготвителната група участват в конкурс

Малчуганите от подготвителната група „Гъбка червенушка” при СОУ „Иван Вазов” в много от учебните часове и в кръжока по конструктивно-техническа дейност към ЦУНТТ доказват, че те са често близо до природата. Работата с природни и нетрадиционни материали успява да запознае децата с чудесата на природата. Те имат възможност да усетят и докоснат всяка част от нея (листа, клонки, мидички, камъчета, цветя…), както и да използват всички възможни изразни средства на приложното изкуство, като изработват най-различни и интересни неща.

Затова им помагат тяхната учителка Татяна Янчева и Даниела Иванова, ръководител на кръжока, която веднъж седмично работи с талантливите наши най-малки възпитаници.
Децата със свои творби – апликации с природни материали, ще участват в Национален конкурс „ Да съхраним красотата на природата в картини” в гр. Сливен. Изработват творби с най-различни теми: „Пролет”, „Морско дъно”, „Пролетен пейзаж”, „Мъж и жена”, „Кавалджийче”. В тях влагат труд, умения и талант всички деца. Заслужават похвала Симона Славкова, Елица Лилова, Магдалена Янева, Кристина Станева, Пламена Балева, които правят апликациите си с много въображение и със сръчните си детски ръце създават прекрасни природни картини.
Конкурсът предизвиква голям интерес сред деца, родители и учители.

Изложените творби в стаята на детската градина впечатляват със своята оригиналност. Всички сръчковци от ПГ са проявили старание и завидни умения за работа с природни материали и това е изключително важно за нас. Съвместната работа на госпожа Янчева и госпожа Иванова доставя огромна наслада на малките вазовчета. Удоволствие и гордост е за нашето училище, за учителите, за родителите и най-вече за децата да видят реализирани идеите си с участието на ПГ в националния конкурс, посветен на красотата на природата.
Надяваме се да има отличени творби, защото те наистина са прекрасни като уникалната наша природа.

 

 

konkurs1

 

Back to top button