СОУ „Иван Вазов“ беше домакин на работна среща по проект „Включващо обучение“

На 18 и 19 март СОУ „Иван Вазов“ беше домакин на представители на Асоциация на родителите на деца с увреден слух(АРДУС). Посещението беше осъществено по проект „Включващо обучение“ , по който училището работи вече трета година. Екипът на АРДУС проведе практически занятия с ученици от четвърти, трети и първи клас. Чрез методите на игра и дискусия учениците научиха нови неща като какво е това психолог и с какво се занимава той, какво означава дете с увреждания и как да бъдем толерантни един към друг.

 

Беше организира и среща на учителите с екипа от АРДУС, на която бяха обсъдени проблемите на адаптивното обучение на деца със специални образователни потребности и тяхното ефективно включване и обучение в масовото училище. Учителите имат желание да работят с всички деца със или без специални образователни потребности, но имат нужда от подкрепа в тази трудна задача. Подкрепа под формата на практически обучения, помощ от специалисти, родители и финансово стимулиране. На срещата бяха представени основните цели на включващото обучение и възможностите, които предоставя то пред учители и ученици.
Директорът на училището – г-н Димитър Митев посрещна своите гости на работна среща, на която обсъдиха предизвикателствата на включващото обучение. Всички участници бяха категорични, че помощните училища имат своето място в обучението на деца с множество увреждания и закриването им е грешка, също така са единодушни за важната ролята на общообразователните училища за по-добрата интеграция на деца със специални образователни потребности. Тема на разговор беше и „новия“ проект за Закон за предучилищното образование, който се бави вече доста години и като че ли депутатите от последните няколко парламента умишлено забавят разписването и приемането на този важен за всички закон.
Основната цел на влкючващото обучение е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система за всички деца. Най-отговорна е задачата на общообразователните училища, а именно изграждане на приобщаваща образователна среда за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик. Много важен момент е и създаването на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на реален интеграционен ефект.
В рамките на посещението се проведоха и индивидуални консултации с учители, родители и ученици. По думите на всички участници срещите са били изключително ползотворни . На родителите и учителите бяха предложени стратегии за решаване на проблеми с обучението, мотивацията и отношенията в семейството и в клас. Подобни консултации, при това от изявени в областта си специалисти, са ценни за всеки човек. Благодарим на Теодора Милотинова(детски психолог), Ива Евстатиева(сурдопедагог и логопед) и Мария Панталеева(психолог) и им пожелаваме успех в трудната задача, с която сме се заели всички ние, а именно по-добро бъдеще за нашите деца.

 

Автор: Борислав Ботев

Back to top button