Сертификат за владеене на английски – сега му е времето

На 15 декември в зала „Европа” в СОУ „Иван Вазов” се проведе среща на ученици от 8-12 клас относно предимствата на сертификатите за владеене на английски език,

организирана от Христина Стоичкова – учител по английски език, и Георги Нинов от 12и клас. Учениците бяха запознати с формата на FCE, CAE, CPE, TOEFL и как, кога и къде могат да се явят на тези изпити. Маргарита Бързакова от 11и клас и Георги Нинов споделиха опита и впечатленията си от FCE и CAE. Надяваме се, че разговорът е повишил мотивацията на присъствалите ученици, защото притежаването на сертификат за владеене на английски език означава освобождаване от изпити в български висши учебни заведения, прием в чуждестранни университети и кариера в известни международни компании. За възникналите впоследствие въпроси се обръщайте отново към организаторите на срещата. 

 

Back to top button