Семинар по проекта “Включващо обучение”

За пореден път СОУ „Иван Вазов“ доказа, че работи активно за развитието на приобщаващото образование в България. На 16.05.2013г. в зала „Европа“ бе проведен обучителен семинар на представители на Асоциация на родители на деца с епилепсия (АРДЕ) – Веска Събева, председател на асоциацията, и Ани Кабакова, клиничен социален работник. На семинара присъстваха ученици и учители с цел по-добро интегриране на децата и младежите, страдащи от епилепсия, както и децата и младежите с увреждания. С дейността си АРДЕ се стреми обществото да се докосне до проблемите на боледуващите хора, за да може да преодолее своите страхове относно това заболяване. Към епилепсията все още се подхожда със страх и неразбиране в България, което изолира страдащите, децата не посещават масовите детски градини и училища, младите хора имат ограничен достъп до работния пазар.

СОУ „Иван Вазов“ е партньор с АРДЕ по проект „Включващо обучение“ BG051PO001-4.1.07 2012-2014г. Една от основните дейности на проекта е активно включване на учениците със специални образователни потребности в масовите училища и качествената им интеграция в обществото. Семинарът имаше за цел да информира учителите как да реагират при епилептичен пристъп, какви са основните симптоми. Проведе се дискусионна среща с учители, на която бяха обсъдени проблемите на включването на децата и младежите с епилепсия в масовите училища и създаване на положителна нагласа на обществото към хората с увреждания.

seminar 2

Back to top button