Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Семейство Розоцветни (Rosaceae) са разред двусемеделни растения, разделени в девет семейства, които включват дървета, храсти и тревисти растения.

Листата им са последователно разположени с прилистници. Цветовете са двуполови, предимно правилни. Плодовете са много разнообразни. Цветовете са ароматни, съдържат нектар и се опрашват от насекоми. Много от представителите на семейството се използват от хората за храна, билки, дървесина или за украса. В България, като диворастящи са установени около 200 вида от 29 рода, от тях 25 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.
Поради големия размер на семейството, то е разделено на четири подсемейства, съставени от видове със сходни морфологични белези.
Подсемейство Spiraeoideae e най-малкото от четиритте подсемейства. В България то включва шест вида от род Спирея (Spiraea). Голяма част от представителите на род Спирея се ползват като декоративни растения. Те могат да бъдат малки или големи храсти, като в зависимост от вида и сорта цъфтят през пролетта или лятото с различни по форма, цвят и едрина цветовете. Известни у нас са майски сняг (Spiraea x vanhouttei), тунбергова спирея (Spiraea thunbergii), японска спирея (Spiraea japonica), билардова спирея (Spiraea billardii).

Майски сняг (Spiraea x vanhouttei)

Тунбергова спирея (Spiraea thunbergii)
Японска спирея (Spiraea japonica)

Билардова спирея (Spiraea billiardii)
Подсемейство Rosoideae се състои от многогодишни треви, храсти и овощни дървета. Най-известният вид, носещ името на семейството, е розата. Голяма част от видовете и хибридите рози се отглеждат като декоративни растения по целия сват. Друга част, известни като маслодайни рози, се отглеждат като етеричномаслени култури. Счита се, че отглеждането на рози за получаване на розова вода и по-късно на розово масло е започнало в Индия и Египет. С придвижването на турците и арабите през 9 век то е пренесено в Персия и Тунис. Търговията с розово масло в Европа е започнала през 16 век, а първите данни за розови насаждения по нашите земи са от 17 век – около Одрин. В пределите на днешна България първите документални сведения са от 1712 г. за землището на с. Войнягово, Карловско. Знае се, че в средата на 19 век се е формирала така наречената „Розова долина”, в района между Павел баня, Казанлък, Карлово и Стрелча. Някои известни видове са роза Дамасцена (Rosa damascena), стамболска роза (Rosa gallica) и трендафил (Rosa centifolia).

Роза Дамасцена (Rosa damascena)
Стамболска роза (Rosa gallica)

Трендафил (Rosa centifolia)
Подсемейство Maloideae включва храсти и ниски дървета. Голяма част от храстите се ползват като декоративни растения – японска дюля (Chaenomeles japonica), дамеров котонеастер (Cotoneaster dammeri), пираканта (Pyracanta coccinea) и други. Част от представителите на дърветата са овошни. Такива са родовете Глог (Crataegus), Ябълка (Malus), Круша (Pyrus), Дюля (Cydonia) Мушмула (Mespilus) и други. В озеленяването се ползват и някои декоративни дървета от рода на глога и ябълката (напр. Crataegus laeviagata ‘Paul’s Scarlet’). Важно значение за подсемейството има и родът Сорбус (Sorbus). Той включва дърветата офика (Sorbus aucuparia), скоруша (Sorbus domestica), мукина (Sorbus aria) и брекина (Sorbus torminalis).

Японска дюля (Chaenomeles japonica)

Дамеров котонеастер (Cotoneaster dammeri)

Жив плет от пираканта (Pyracantha coccinea)

Oфика (Sorbus aucuparia)

Розовоцъфтящ глог (Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’)
Подсемейство Prunoideae включва ниски дървета и храсти от родовете Бадем (Amygdalus), Лавровишна (Laurocerasus) и Слива (Prunus). У нас представители на рода Слива (Prunus) са много овошни дървета като кайсия (Prunus armeniaca), джанка (Prunus cerasifera), вишна (Prunus cerasus), слива (Prunus domestica) и праскова (Prunus persica). Други представители на семейството се използват като декоративни растения. Такива са червенолистната джанка (Prunus cerasifera ‘Nigra’), лавровишната (Prunus laurocerasus) и японската вишна (Prunus serrulata).

Червенолистната джанка (Prunus cerasifera ‘Nigra’)

Жив плет от лавровишна (Prunus laurocerasus)

Японска вишна (Prunus serrulata) в парк в Берлин

Back to top button