Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Лютикови (Ranunculaceae) е семейство покритосеменни растения, включващо около 2500 вида. Разпространени са по целия свят, но се срещат най-често в умерените ширини на Северното полукълбо. Повечето са многогодишни или едногодишни тревисти растения, по-рядко полухрасти, храсти и лиани. Листата обикновено са разположени последователно, рядко срещуположно или при основата. Цветовете са единично разположени или събрани в гроздовидни и метличести съцветия. Растенията са насекомоопрашващи се, а плодовете най-често са сборни, съставени от орехчета или мехунки.

В България естествено разпространени са около 95 вида от 20 рода, като 18 вида от тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие (напр. витошко лале (Trollius europaeus)).

Витошко лале (Trollius europaeus)

Много от растенията в семейството (самакитка (Aconitum), гороцвет (Adonis), кукуряк (Helleborus)) съдържат отровни вещества (протоанемонин, алкалоиди, гликозиди), които се използват в медицината. Други като съсънка (Anemone) и котенце (Pulsatilla) се отглеждат като декоративни цветя. Лютиковите не се използват за храна от животните, защото съдържат отровни или горчиви на вкус цветни части (както личи от наименованието на семейството).

Хибрид на съсънка (Anemone x hybrida)

Друг вид, използващ се за декоративни цели е кандилката (Aquilegia caerulea). Тя е многогодишно тревисто растение с презимуващо коренище. Цветовете имат характерен строеж и могат да бъдат обагрени в най-различни цветове. Често видовете спонтанно хибридират помежду си. Това им качество е станало основа на изключително богата и разнообразна селекция на градински хибриди съсънки, които с красивия си и сравнително ранен пролетен цъфтеж са станали доста популярно растение. Напълно са зимоустойчиви за нашите градини, като често се самозасяват в градините.

Сорт кандилка (Aquilegia caerulea)

Back to top button