Семейство Дрянови (Cornaceae)

Дрянови (Cornaceae) е семейство Покритосеменни растения от разред Cornales. Семейството включва главно храсти и дървета разпространени в умерения пояс на Северното полукълбо. В България естествено разпространен е един род – Дрянови (Cornus) с два вида – обикновен дрян (Cornus mas) и кучешки дрян (Cornus sanguinea).

Символ на настъпване на пролетта е обикновеният дрян (Cornus mas)

Цветове и листа на кучешки дрян (Cornus sanguinea)

Дряновете са лечебни, хранителни, медоносни, дъбилни и багрилни растения. Дървесината им е много твърда (едролистен дрян (Cornus macrophylla)), като се използва в мебелната промишленост. Името на рода произлиза от латинската дума „cornu”, което означава рог във вероятна препратка към здравината и плътността на дървесината.

Род Дрян (Cornus) е известен и със своите декоративни видове, произхождащи както от бреговете на Северна Америка, така и от Източна Азия. Такива са цъфтящият дрян (Cornus florida), най-различни сортове на кучешкия дрян ( напр. Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’) и най-различни сортове на сибирския дрян – (напр. Cornus alba ‘Aurea’).

Цъфтящ дрян (Cornus florida)

Впечатляващ декоративен ефект през зимата на сорт кучешкия дрян (Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’)

Неформиран жив плет от жълтолистен сибирски дрян (Cornus alba ‘Aurea’)

Представеният сорт на сибирския дрян (Cornus alba ‘Ellegantissima) е бързорастящ, многостъблен широколистен храст, естествено разпространен в Източна и Централна Азия. Достигащ височина до 3 м, листата му са тяснояйцевидни и белокрайни. Кремообразни бели цветове се появяват в края на пролетта, а понякога и в началото на лятото. Плодовете са привлекателни за птиците. Декоративността му се изразява и през зимата, когато цветът на клонките (нюанси на червеното) ясно контрастират на сивотата и заснежените градини през студените месеци.

Back to top button