Семейство Бъзови (Caprifoliaceae)

Семейство Нокътови (Caprifoliaceae) са семейство Покритосеменни растения от разред Dipsacales. Разпространени по целия свят, то включва около 25 рода храсти и лиани, по-рядко тревисти растения. В България естествено се срещат 10 вида от 3 рода. В градините и парковете се отглеждат и много чужди видове от род Маргарит (Symphoricarpos), род Нокът (Lonicera), род Вейгела (Weigela), род Калина (Viburnum) и други.

От род Нокът (Lonicera) у нас се срещат 4 вида – гълъбов нокът (Lonicera caerulea), мъхнат нокът (Lonicera xylosteum), черен нокът (Lonicera nigra) и етруски нокът (Lonicera etrusca). Заради богатия си цъфтеж и красивата листна маса, има видове, които се използват като декоративни растения – лъскав нокът (Lonicera nitida), японски нокът (Lonicera japonica), холандски орлов нокът (Lonicera periclymenum) и др..

Красиво оформени храсти от лъскав нокът (Lonicera nitida)Вертикална градина от японски нокът (Lonicera japonica)

Цвят от холандски орлов нокът (Lonicera periclymenum’Belgica’)

Род Вейгела (Weigela) у нас е представен единствено от интродуцирани декоративни храсти. С размери при някои от видовете, достигащи до 5 м, в България се използват предимно по-ниските видове като великолепната вейгела (Weigela floribunda) и вейгела флорида (Weigela florida).

Цъфтеж на вейгела флорида (Weigela florida ‘Sonic Bloom’)

Представителите на род Калина (Viburnum) са храсти, малки дървета или многогодишни тревисти растения. В България естествено растат 2 вида – черна калина (Viburnum lantana) и червена калина (Viburnum opulus). В озеленяването се използват сортове на червената калина (напр. Viburnum opulus ‘Roseum’), давидова калина (Viburnum davidii), лавролистна калина (Viburnum tinus ‘Eve Price’), набръчканолистна калина (Viburnum rhytidophyllum) и  много други.

Viburnum opulus ‘Roseum’

Лист от набръчканолистна калина (Viburnum rhytidophyllum)

Род Маргарит (Symphoricarpos) е съставен от листопадни храсти, срещащи се естествено в Северна Америка (само един вид е разпространен в Китай). От 200 години те се култивират и използват като декоративни и медоносни растения в страните с умерен климат, като декоративни са освен дребните им цветове (розово-бели), така и характерните им сферични плодчета (бели или розови). Напълно зимоустойчиви са за нашите условия, като поради крайно непретенциозните им условия за месторастене, се използват за крайпътно озеленяване. У нас се садят в паркове и градини като единично растение, в масиви и за жив плет следните видове – бял маргарит (Symphoricarpos albus) и розов маргарит (Symphoricarpos orbiculatus).

Листа и плодове на бял маргарит (Symphoricarpos albus)


Листа и плодове на розов маргарит (Symphoricarpos orbiculatus)

Back to top button