Седмокласници отбелязват Деня на народните будители

Има ли будители днес? Или славният спомен за Ботьова и Вазова остана избледнял в миналото? Избледнял, за техните велики дела и идеали… Народни будители има, а тяхно олицетворение са хората, които с пълни шепи черпят от вълшебния извор на познанието и грижливо го  съхраняват и предават на идните поколения. Това са нашите учители и родители – те ни градят като личности и ни правят част от безширните хоризонти на мъдростта.

За любовта към учителите и всички народни будители в 21 век разказаха и  седмокласниците от „б” паралелка, с класен ръководител госпожа Валентина Тишкина. Те инициираха мероприятие под наслов „Будители народни“, посветено на най-светлия български празник – 1-ви ноември.“Думата ни днес е за народните будители, за хилядите знайни и безименни книжовници, зографи и учители, които от век на век са правили така, че страниците на историята ни „да дишат“ – сподели Владимира Височкова, която запали искрицата на родолюбието и ни припомни колко е важно да се гордеем с нашата национална принадлежност, с пъстрото и величаво минало на българския народ. Така,  споменавайки имената на Христо Ботев, Любен Каравелов, Софрониий Врачански, Петър Берон, седмокласниците възкресиха паметта за крепителите на българската вяра и култура, които са съумели да я съхранят дори и в най-тежките времена за нашия народ.

Без тези личности светът не би бил същият. За това разказаха всички седмокласници от класа на госпожа Валентина Тишкина, които запознаха аудиторията с редица красиви стихотворения на известни български творци и показаха любовта си към днешните будители-преподавателите. Тази любов е свята и неподправена. Тя е насочена към  учителите, които с цената на много трудности ни изграждат като индивидуални личности и ни предават най-ценното – своята мъдрост. Те ни учат на четмо и писмо, правят ни по-добри и целеустремени.  Вдъхват живот и на нашите най-съкровени мечти и пориви на душата. Учителите  ни дават ключа към светлината в живота. А какво по-важно има от това?

Но за най-трудната мисия в човечеството – тази на будителите, се изискват и много саможертви. Това споделиха Никол Петрова, Владимира Височкова, Михаела Георгиева и Паола Данова, представяйки ни своите лични произведения.“Учителите и днес са тези, които ни покават как да се борим, възпитават ни в любов към родината, учат ни да бъдем хора. Живеещи с нашите болки и радости, те ни превръщат в личности – разумни, способни и можещи.“. Това бяха думите на талантливата седмокласничка Михаела Георгиева, която със своето оригинално и интересно есе събуди възхищението на всички и ни припомни, че това, което сме, дължим на своите преподаватели.

Това са те будителите – звездиците, огряващи красивия небосвод на знанието. Скъпи будители, благодарим Ви!

Виктория Николаева Йорданова 11б клас

Back to top button