Седмица на предприемачеството

Месец ноември не е един обикновен месец за учениците от първи а и първи б клас, през който те упорито вървят по стъпките на знанието. Заедно с техните учители г-жа Даниела Китева и г-жа Евелина Ницова започват да се запознават с идеите на предприемачеството. Двете преподавателки вече трети випуск обучават малките ученици по програмите на предприемачеството и са убедени, че идеите и целите са достъпни и изключително полезни за бъдещите граждани на България, Европа, света.

Първият урок се проведе предпоследната седмица на ноември, обявена за Седмица на предприемачеството. Тъй като една от целите е възрастните активно да участват като Доброволци и да се включват в дейностите, с голямо желание се откликнаха Ваня Начева, Ася Ал- Салех и Рени Лакова, родители на три деца от двата класа.
Часът започна нетрадиционно и децата сами усетиха, че се случва нещо необичайно. Най- напред всички получиха баджове с имената си, за да е по – лесна комуникацията с Доброволците. След това чуха историята за малкото момче Румен, което за ваканцията отива на гости заедно с братчето си при леля Рени и чичо Жоро, които имат собстветна ферма и там отглеждат различни животни. С активното участие на родителите и насочващи въпроси от учителките всички се запознаха с ролята на фемера и че понякога стоки не се купуват и продават, а могат да се разменят, така както в историята за Румен, леля Рени заменя яйца и брашно от фермата за топъл хляб от местната фурна. Децата чуха за пръв път и думата „бартер“ – замяна на стоки.
След това всички работиха в специалните Дневници на предприемача и затвърдиха вече наученото с помощта на интересни задачи, които изискваха логично и аналитично мислене.
Другото забавно и интересно бе, че всички трябваше да създадат образ на любимо същество на класа, като всеки добавяше отделен детайл на лист за рисуване. Накрая се получи интересно създание, приличащо на русалка, катеричка, меченце….всеки бе свободен да развихри фантазията си. За да дадат име на новосъздаденото същество, учениците намислиха различни имена и ги написаха собственоръчно на малки листчета. Накрая на лотариен принцип бе изтеглено името Пенка, която заема почетно място в класната стая и всеки е добре дошъл да й се порадва.
Накрая понятието бартер се затвърди в съзнанието на децата по доста „ вкусен“ начин. Доброволците замениха парче топла домашна баница за една усмивка от всяко дете.
Така завърши първият урок по предприемачество за малчуганите от първи а и първи б клас, зареждащ и позитивен. Учителките Даниела Китева и Евелина Ницова отправят своите специални благодарности към г-жа Начева, г-жа Ал-Салех и г-жа Лакова.

 

Back to top button