Родителски срещи за подготвителен и първи класове – 03.09.2015 г.

 

 

Срещи с родителите на учениците от подготвителен и първи класове

03.09.2015 г. /четвъртък/ от 18:00 часа

Подготвителен клас–Силвия Бетовска–стая 202

I A клас – Даниела Китева – стая 301

I Б клас – Евелина Ницова – стая 305

I В клас – Мая Тодорова – стая 306

I Г клас – Сашка Данговска – стая 307

I Д клас – Пепа Николова – стая 213

I Е клас – Надя Тодорова – стая 206

2015.09.03 Родителски срещи за ПГ и първи клас

Back to top button