Родителски срещи за осми клас

Срещи с родителите на учениците от осми клас

27.09.2016 г. /вторник/ от 18:40 часа обща в зала 318 „Европа”

 

и по паралелки:

VIII Б клас – Валентина Василева – стая 416

VIII З клас – Наталия Николова – стая 415

VIII И клас – Иглика Николова – стая 418

VIII М клас – Ивайло Лачев – стая 417

 

2016.09.16 Родителски срещи за осми клас

Back to top button