Родителски срещи: V – VII клас, 19 март /вторник/, 18:00 часа VIII – XII клас, 20 март /сряда/, 18:30 часа

Родителски срещи: V – VII клас, 19 март /вторник/, 18:00 часа VIII – XII клас, 20 март /сряда/, 18:30 часа

Родителски срещи

 

V – VII клас

19 март /вторник/, 18:00 часа

VII а, б, взала “Европа” – 18:00 час
VII г, д, е – зала “Европа” – 18:50 часа

17:45 часа – съвещание

 

 

VIII – XII клас

20 март /сряда/, 18:30 часа

XII а, б, в, гзала “Европа

18:15 часа – съвещание

 

За втора смяна във вторник и сряда: учебни часове по 30 / тридесет / минути

 

Пореден учебен час от … до … Междучасия от … до …
Първи час 13:30 14:00 Първо 14:00 14:10
Втори час 14:10 14:40 Второ 14:40 14:50
Трети час 14:50 15:20 Трето-голямо 15:20 15:40
Четвърти час 15:40 16:10 Четвърто 16:10 16:20
Пети час 16:20 16:50 Пето 16:50 17:00
Шести час 17:00 17:30 Шесто 17:30 17:40
Седми час 17:40 18:10      

 

2019.03.05 Родителски срещи-V-VII клас-19.03.; VIII-XII клас-20.03.

Още новини