Родителски срещи: V – VII клас, 07 ноември /четвъртък/, 18:30 часа, VIII – XII клас, 05 ноември /вторник/, 18:40 часа

Родителски срещи: V – VII клас, 07 ноември /четвъртък/, 18:30 часа, VIII – XII клас, 05 ноември /вторник/, 18:40 часа

Срещи с родителите

 V – VII клас
07 ноември /четвъртък/
18:30 часа

 

VIII – XII клас

05 ноември /вторник/
18:40 часа

 

За втора смяна в четвъртък:
учебни часове по 30 / тридесет / минути

Пореден учебен час от … до … Междучасия от … до …
Първи час 13:30 14:00 Първо 14:00 14:10
Втори час 14:10 14:40 Второ 14:40 14:50
Трети час 14:50 15:20 Трето-голямо 15:20 15:40
Четвърти час 15:40 16:10 Четвърто 16:10 16:20
Пети час 16:20 16:50 Пето 16:50 17:00
Шести час 17:00 17:30 Шесто 17:30 17:40
Седми час 17:40 18:10      

 

2019.10.30 Срещи с родителите-V-VII клас-07.11.; VIII-XII клас-05.11.

Още новини