Родителска среща: 8 клас, 19.09.2017 г. от 18:00 часа

Срещи с родителите на учениците от паралелките в осми клас
19.09.2017 г. /вторник/ от 18:00 часа обща в зала 318 „Европа”

и по паралелки:

VIIIА клас – Валентина Василева – стая 401
VIIIБ клас – Галина Димитрова – стая 402
VIIIВ клас – Иглика Николова – стая 403
VIIIГ клас – Йончо Йончев – стая 404
VIIIД клас – Наталия Николова – стая 410

 

2017.09.03 Срещи с родителите на учениците от осми клас

Back to top button