Родителска среща: 5 клас, 19.09.2017 г. от 18:40 часа

Срещи с родителите на учениците от паралелките в пети клас
19.09.2017 г. /вторник/ от 18:40 часа

VA клас – Цветослава Горанова – стая 401
VБ клас – Валентина Тишкина – стая 402
VВ клас – Мая Цветанова – стая 403
VГ клас – Елена Конова – стая 404
VД клас – Нели Георгиева – стая 405
VЕ клас – Цветелина Николова – стая 406
VЖ клас – Сотир Пецанов – стая 407

 

2017.09.03 Срещи с родителите на учениците от пети клас

Back to top button