Родителска среща: 1 клас, 12.09.2017 г. от 18:00 часа

Срещи с родителите на учениците от паралелките в първи клас
12.09.2017 г. /вторник/ от 18:00 часа

IA клас – Стелка Кръстева – стая 210
IБ клас – нов учител – стая 206
IВ клас – Силвия Георгиева – стая 207
IГ клас – Вили Атанасова – стая 208
IД клас – нов учител – стая 209
IЕ клас – Олег Маринов – стая 202

 

2017.09.03 Срещи с родителите на учениците от първи клас

Back to top button