Родина

Родината ми, колко е красива
и зиме, и лете, и в мъглата сива.
Безкрайна шир, небесна синева –
това е нейната непреходна красота.

С красивите си планини, 
със езерата бистри,
с полята си зелени
и със снежните си писти.

Остава в спомените и в сърцата,
във нежните усмивки на децата.
Родината ми, таз земя прекрасна,
във нея искам да порасна.

Тя нека бъде райският ми кът,
мой дом и мой житейски път
и мойта обич да и дам,
където и да съм в света голям.

И да научат хората на таз земя,
че няма по-красива на света
от моята родина мила, свята,
останала в душите и в сърцата.

Кристина Великова 6а

Back to top button