Разписание на учебните часове на 14.05. /събота/

 

Разписание на учебните часове на 14.05./събота със седмичното разписание за понеделник/ 

Първа смяна

Пореден учебен час от … до … Междучасия от … до …
Първи час 07:30 08:00 Първо 08:00 08:05
Втори час 08:05 08:35 Второ 08:35 08:40
Трети час 08:40 09:10 Трето-голямо 09:10 09:25
Четвърти час 09:25 09:55 Четвърто 09:55 10:00
Пети час 10:00 10:30 Пето 10:30 10:35
Шести час 10:35 11:05 Шесто 11:05 11:10
Седми час 11:10 11:40

Втора смяна

Пореден учебен час от … до … Междучасия от … до …
Първи час 12:00 12:30 Първо 12:30 12:35
Втори час 12:35 13:05 Второ 13:05 13:10
Трети час 13:10 13:40 Трето-голямо 13:40 13:55
Четвърти час 13:55 14:25 Четвърто 14:25 14:30
Пети час 14:30 15:00 Пето 15:00 15:05
Шести час 15:05 15:35 Шесто 15:35 15:40
Седми час 15:40 16:10
Back to top button